การวาดภาพ เป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และการออกแบบ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ รวมถึงสถาปัตยกรรม และการออกแบบตกแต่ง เป็นต้น การสร้างภาพสองมิติโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็วเป็นการสร้างร่องรอยต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัว ที่มนุษย์อย่างเรา ๆ ได้จินตนาการ ใช้ประสาทสัมผัสทั้งสายตาที่มองเห็น การสัมผัสผ่านการจับจ้อง การรู้สึก และความคิด ที่สื่อออกมาให้เป็นภาพ หรือเป็นตัวแทนของเราในการสร้างภาพให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อนที่เราจะสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่าง ๆ เราจำเป็นจะต้องมีความชำนาญทางการวาดเส้นให้แม่นยำเสียก่อน เมื่อมีความชำนาญทางการวาดเส้นแล้ว ก็จะทำให้การทำงานศิลปะต่าง ๆ ง่ายยิ่งขึ้น 

          วันนี้ OpenSchool เอาเทคนิคการวาดภาพที่รวบรวมวิธีวาดภาพง่าย ๆ สำหรับมือใหม่ แต่สวยงามได้ไม่แพ้มืออาชีพมาฝากทุกท่าน ซึ่งทุกท่านสามารถฝึกฝนด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ตามวิธีดังนี้

1. ทดสอบการควบคุมมือ

          การทดสอบความนิ่งของมือเรานั้น จะทำให้รู้ว่ามือของเราสามารถควบคุมน้ำหนักมือและดินสอได้มากน้อยเพียงใด โดยการวาดเส้นแนวตั้งและแนวนอนลงบนกระดาษ ซึ่งในระหว่างขีดเส้นนั้นไม่ควรยกมือขึ้น เพื่อมือเราจะนิ่งที่สุดในระหว่างการวาดแต่ละเส้น การลากเส้นในลักษณะต่างๆ มีความจำเป็นมากในเบื้องต้น เพราะจะช่วย ให้มีความคุ้นเคยกับการจับเครื่องมือในการวาด และมีทักษะในการบังคับทิศทางของการลากเส้นได้ ดังนี้

วาดเส้นแนวตั้ง

วาดเส้นแนวนอน

2. เรียนรู้หลักการแสง และ เงา

          มนุษย์เรานั้นสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ โดยเกิดจากแสงสว่าง และไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าขาดแสง เช่น ภายในถ้ำ ห้องที่มืดสนิท ฯลฯ ซึ่งเมื่อมีแสง จึงมีเงา การวาดภาพนั้นจึงจำเป็นต้องมีหลักการแสงและเงาเพื่อให้เกิดความสมจริงของวัตถุนั้น ๆ ในการวาดภาพเกี่ยวกับแสงเงา การฝึกใส่น้ำหนัก เป็นสิ่งที่ต้องฝึกปฏิบัติเป็นพื้นฐาน โดยใช้ ดินสอ ระดับ 2B – EE ไล่น้ำหนักจากเข้มไปอ่อน สลับกับอ่อนไปเข้ม และ สลับทิศทางของเส้นแต่ ก็คงน้ำหนักจากเข้มไปอ่อนหรืออ่อนไปเข้ม ดังนี้

3. เรขาคณิตที่ควรรู้

           เรขาคณิตนั้นมีหลากหลายรูปทรงเช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ทรงกระบอก และทรงกรวย โดยการวาดนั้นควรมีแกนกลางของวัตถุนั้น ๆ เสมอ จะทำให้การวาดสิ่งของนั้นง่ายมากยิ่งขึ้น และการเรียนรู้เรขาคณิตนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุต่าง ๆ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ดีในการเริ่มวาดภาพนั้น ๆ อีกด้วย
.

          แน่นอนว่าไม่มีใครสามารถสร้างงานศิลปะที่สวยงามได้ในเวลาอันสั้นได้ นักวาดรูปก็ไม่ได้แตกต่างจากนักกีฬาที่ต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  การวาดภาพต้องใช้เวลาและความพยายามในการฝึกฝน และการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ซึ่งบทความนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเทคนิคการวาดภาพสำหรับมือใหม่ที่ OpenSchool นำมาฝากทุกท่าน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และช่วยเพิ่มเทคนิคให้ทุกท่านสามารถสร้างผลงานศิลปะที่สวยงามได้

Written by Fon Care Supervisor Art & Design, OpenSchool
Edited by Lookpalm Integrated Marketing Communication