Care Team ที่ OpenSchool เปรียบเสมือน “Home away from Home” อบอุ่นเหมือนบ้าน ดูแลเหมือนครอบครัว

          ที่ OpenSchool หากนักเรียนของเราต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของข้อมูล หรือการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในเรื่องของการเรียน นักเรียนทุกคนสามารถติดต่อกับพี่ ๆ “Care Team” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่พร้อมให้การดูแลทั้งผู้ปกครอง และนักเรียน OpenSchool อย่างเต็มที่ โดยเปรียบเสมือนดูแลคนในครอบครัว หากนนักเรียนมีความประสงค์ที่อยากปรึกษาในเรี่องของแผนการเรียนรวมถึงปัญหาด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลโรงเรียน ความเป็นอยู่ในโรงเรียน หรือเรื่องอื่น ๆ พี่ Care Team ที่ OpenSchool พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับนักเรียนของเราอยู่เสมอ

หน้าที่หลักของพี่ ๆ Care Team ที่ดูแลผู้ปกครอง และน้อง ๆ OpenSchool

           1. การติดต่อ และให้ข้อมูลกับผู้ปกครอง และนักเรียน OpenSchool เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเรียน ไม่ว่าจะทั้งช่องทาง Online เช่น Line@ , Facebook , Instagram ของโรงเรียน หรือทางโทรศัพท์ 

          2. การเก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูลเพื่อการดูแล และการวางแผนการเรียนเบื้องต้น รวมถึงการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์นำไปประกอบการสมัคร หรือยื่นเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน

          3. การดูแลสำหรับนักเรียน ที่สนใจมาทดลองเรียนที่ OpenSchool และผู้ปกครองที่มีความสนใจ และมีความประสงค์ต้องการทราบข้อมูลหลักสูตรของ OpenSchool

          4. การเสนอแนะ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา และความจำเป็นของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือความเป็นอยู่ของนักเรียนใน OpenSchool

           5. การรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ปกครอง และนักเรียน OpenSchool รวมถึงนำไปประสานต่อเพื่อการปรับปรุง และแก้ไขให้ดีขึ้น

          6. การดูแลในเรื่องของการจำหน่ายหนังสือเรียน เสื้อ Polo ของโรงเรียน การเรียกเก็บค่าเทอม เป็นต้น

          เหตุผลที่เราเลือกใช้คำว่า ” Care Team” เพราะเราให้ความสำคัญกับคำว่า ” Care “ ซึ่งหมายถึงการใส่ใจ เราให้ความสำคัญกับนักเรียนของเราทุกคน เพื่อสร้างความมั่นใจ และความสบายใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนของเราว่านักเรียนที่ OpenSchool จะต้องได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน เรามีความยินดี และพร้อมให้ความช่วยเหลือ และดูแลนักเรียนของเราอย่างใกล้ชิด และเต็มที่เพื่อให้สมกับคำว่า Care Team ” Home away from Home “ อบอุ่นเหมือนบ้าน ดูแลเหมือนครอบครัว

Written by Care Team, OpenSchool
Edited by Lookpalm Integrated Marketing Communication