แนะนำหลักสูตร Specialisation ด้าน Art & Design ที่ OpenSchool

การเรียนรู้ด้านศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างผลงานที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เราเข้าใจ และรับรู้เกี่ยวกับโลก และประสบการณ์ของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง ที่ OpenSchool เรามุ่งมั่นในการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปิดกว้าง และมีคุณภาพในด้าน Art & Design ของนักเรียน

วันนี้พวกเรา OpenSchool ขอแนะนำหลักสูตร Specialisation ด้าน Art & Design ที่ OpenSchool ใช้เป็นหลักการในการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนของเรามีความโดดเด่นทางด้าน Art & Design และสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงาน 

Future of Artist

 ที่ OpenSchool เราเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะที่สำคัญในหลายด้าน เพื่อให้นักเรียนของเราเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน Art Specialisation ที่ไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เรายังเน้นให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถผลิตผลงานออกมาได้เร็วขึ้น และมีคุณภาพที่สูงขึ้น ได้ออกแบบผลงานที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงนักเรียนยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง และออกแบบธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ที่ OpenSchool มีหลักสูตรที่พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนต่อยอดแนวคิดเรื่อง Art ทุกแขนง

1. Art & Design
เป็นกลุ่มที่ทำเรื่อง Visual โดยเฉพาะ เช่น วาดการ์ตูน ทำ Digital Art
2. Creative Media & Film เป็นกลุ่มเรียนการแสดง และใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยตัดต่อ
3. Performing Arts เป็นกลุ่มที่เรียนการแสดงโดยเฉพาะ
4. Music Entrepreneurship เป็นกลุ่มด้านดนตรีโดยเฉพาะ โดยไม่ได้เน้นเฉพาะการเล่นดนตรีได้เพียงอย่างเดียว แต่จะเริ่มฝึกจากหัวใจสำคัญของการเป็นนักดนตรี คือ ครีเอเตอร์ และนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเสริม เช่น AI การแต่งเพลง นอกจากนี้ยังควบรวมไปถึงด้านการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมเพลงด้วย